اطلاعيه مهم

بدینوسیله به استحضار مشتریان گرامی می رساند از مورخ 98/12/06 به بعد، پیرو دستور اداره کل دامپزشکی کشور، کلیه گیرندگان نهایی کالا موظف هستند جهت ثبت پروانه فعالیت دامپزشکی در سامانه قرنطینه و انبارها اقدامات لازم را انجام دهند. بدیهی است ثبت نبودن پروانه فعالیت دامپزشکی، منجر به عدم بارگیری سفارشات خواهد شد.

مشتریان محترم مجموعه کیمیا تجارت زر
کلیه سفارشات بر مبنای ارز کالاهای اساسی تخصیصی از سوی بانک مرکزی با نرخ 42000 ریال محاسبه و ثبت گردیده , که این رقم در صورت تغییر نرخ از سوی بانک مرکزی الزاما در زمان بارگیری سفارشات شما , تغییر و مابه التفاوت آن اخذ خواهد شد.

 

ارتباط باما