عدس ریز سبز کانادا

تغییرات قیمت


تاریخ قیمت (تومان) تغییرات
۱۰/خرداد/۱۴۰۳ 75,900 قیمت روز
۰۹/خرداد/۱۴۰۳ 75,900 بدون تغییر
۰۸/خرداد/۱۴۰۳ 75,900 بدون تغییر
۰۷/خرداد/۱۴۰۳ 75,900 بدون تغییر
۰۶/خرداد/۱۴۰۳ 75,900 بدون تغییر
۰۵/خرداد/۱۴۰۳ تماس با هماهنگی ...
۰۴/خرداد/۱۴۰۳ تماس با هماهنگی ...
۰۳/خرداد/۱۴۰۳ 75,900 بدون تغییر
۰۲/خرداد/۱۴۰۳ 75,900 بدون تغییر
۰۱/خرداد/۱۴۰۳ 75,900 بدون تغییر

لطفا برای نمایش نمودار قیمت، مرورگر خود را به‌روزرسانی (update) نمایید.
ارتباط باما