جو داخلی اردبیل

تغییرات قیمت


تاریخ قیمت (تومان) تغییرات
۱۱/آذر/۹۹ 4,280 قیمت روز
۱۰/آذر/۹۹ تماس با هماهنگی ...
۰۹/آذر/۹۹ 4,280 بدون تغییر
۰۸/آذر/۹۹ تماس با هماهنگی ...
۰۷/آذر/۹۹ تماس با هماهنگی ...
۰۶/آذر/۹۹ تماس با هماهنگی ...
۰۵/آذر/۹۹ 4,280 بدون تغییر
۰۴/آذر/۹۹ 4,330

افزایش

۰۳/آذر/۹۹ 4,260

کاهش

۰۲/آذر/۹۹ 4,330

افزایش

لطفا برای نمایش نمودار قیمت، مرورگر خود را به‌روزرسانی (update) نمایید.
ارتباط باما