جو داخلی اردبیل

تغییرات قیمت


تاریخ قیمت (تومان) تغییرات
۲۱/اردیبهشت/۰۰ تماس با هماهنگی ...
۲۰/اردیبهشت/۰۰ تماس با هماهنگی ...
۱۹/اردیبهشت/۰۰ تماس با هماهنگی ...
۱۸/اردیبهشت/۰۰ تماس با هماهنگی ...
۱۷/اردیبهشت/۰۰ تماس با هماهنگی ...
۱۶/اردیبهشت/۰۰ تماس با هماهنگی ...
۱۵/اردیبهشت/۰۰ تماس با هماهنگی ...
۱۴/اردیبهشت/۰۰ تماس با هماهنگی ...
۱۳/اردیبهشت/۰۰ تماس با هماهنگی ...
۱۲/اردیبهشت/۰۰ تماس با هماهنگی ...
لطفا برای نمایش نمودار قیمت، مرورگر خود را به‌روزرسانی (update) نمایید.
ارتباط باما